Hoe kun je in Nederland schuld innen?

Hoe kun je in Nederland schuld innen?

Incasso in Nederland is de legale activiteit van het verkrijgen van betalingen van schulden van bedrijven of particulieren in Nederland. Een organisatie die zich richt op en gespecialiseerd is in incasso, staat bekend als een incassobureau. In Nederland zijn de meeste gerechtsdeurwaarders officier van justitie en gespecialiseerd in de betekening en tenuitvoerlegging van rechterlijke bevelen, beschikkingen en uitvoerbare akten. Ze treden ook op als incassobureau. Sommige advocaten zijn soms actief op het gebied van incasso. Je hebt dus een incassobureau Amsterdam nodig als je een schuld wilt innen. Incasso advocaten en deurwaarders handelen doorgaans tegen een bepaalde commissie als het totaal verschuldigde bedrag of een eenmalig honorarium is.

De dagvaarding en het starten van de incassoprocedure

Bij een rechtbank wordt de incassoprocedure gestart op het moment van een sommatie exploot uitbrengen die doorgaans door een deurwaarder wordt uitgevoerd. In deze dagvaarding staat waarom en wat de schuldeiser vordert. De dagvaarding zal ook verwijzen naar een soort van bewijsstukken zoals: het aanbood, de opdrachtbevestiging, het contract, de toepasselijke algemene voorwaarden, enz. De dagvaarding vermeldt ook wanneer en waar de debiteur moet verschijnen in de rechtbank en wat de debiteur vindt van de gestelde schuld indien dit aan de eiser kenbaar is gemaakt.

Schakel een deurwaarder of incassobureau in

Weet je niet hoe je een dagvaarding schrijft of is het een zaak die door de rechter moet worden behandeld? Is je claim hoger dan € 25.000? Dan is het verstandig om een ​​incassobureau, een incasso advocaat of een deurwaarder in te schakelen. Een incassobureau kan brieven sturen waarin wordt gedreigd met betaling van een debiteur, maar kan zichzelf niet handhaven. Een deurwaarder kan ook sommaties sturen en een gerechtelijke procedure starten door een dagvaarding uit te brengen. Een gerechtsdeurwaarder heeft zelf de bevoegdheid om in rechte op te treden als de zaak voor een Nederlandse kantonrechter komt. Dit is het geval als het vorderingsbedrag bij aanvang van de procedure niet hoger is dan € 25.000. Is de vordering bijvoorbeeld gebaseerd op een arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst, dan kan de gerechtsdeurwaarder ook onbeperkt procederen bij de Nederlandse kantonrechter, wat dan leidt tot jurisdictie.